آیا تاکنون به تفاوت کشیدن خط لب قبل و یا بعد از زدن رژلب فکر کرده اید. در این مطلب، نتیجه هر دو روش به صورت مقایسه ای می توانید مشاهده کنید:. وسایل مورد نیاز:. • خط لب مورد علاقه تان. • رژلب مورد علاقه تان. روش شماره اول: کشیدن خط لب پیش از زدن رژلب. 1. ابتدا خط مشخص کننده ناحیه لب را با مداد بکشید. 2. سپس ناحیه داخلی لب ها را با رژلب پرکنید. در روش اول ابتدا خط لب بکشید. روش شماره 2 زدن رژلب و سپس کشیدن خط لب. 1. این روش درست برعکس روش شماره 1 است. ابتدا کل ناحیه لب را به صورت معمول با ...


تفاوت خط لب کشیدن قبل و بعد از زدن رژلب +تصاویر

آیا تاکنون به تفاوت کشیدن خط لب قبل و یا بعد از زدن رژلب فکر کرده اید. در این مطلب، نتیجه هر دو روش به صورت مقایسه ای می توانید مشاهده کنید:

وسایل مورد نیاز:

• خط لب مورد علاقه تان

رژلب مورد علاقه تان

روش شماره اول: کشیدن خط لب پیش از زدن رژلب

1. ابتدا خط مشخص کننده ناحیه لب را با مداد بکشید.

2. سپس ناحیه داخلی لب ها را با رژلب پرکنید.

تفاوت خط لب کشیدن قبل و بعد از زدن رژلب +تصاویر

در روش اول ابتدا خط لب بکشید

روش شماره 2 زدن رژلب و سپس کشیدن خط لب

1. این روش درست برعکس روش شماره 1 است. ابتدا کل ناحیه لب را به صورت معمول با رژلب پر کنید.

2. اکنون دور لب را با مداد بکشید.

تفاوت خط لب کشیدن قبل و بعد از زدن رژلب +تصاویر

در روش دوم ابتدا رژلب بزنید

پس از دیدن این آزمایش، کدام روش را بیشتر می پسندید؟

به نظر می رسد کشیدن خط بعد از رژلب ، تا حدی خط لب بالاتر از خط طبیعی لب کشیده می شود. اگرچه هنگامی که هر دو را در کنار هم قرار می دهیم، تفاوت خیلی زیادی ندارند.

کشیدن خط لب پیش از زدن رژلب، ظاهری طبیعی تر دارد، چرا که با رژلب ترکیب می شود، در حالی که روش دوم تا حدی نمایشی تر خواهد بود.

تفاوت خط لب کشیدن قبل و بعد از زدن رژلب +تصاویر

مقایسه روش اول(چپ) و روش دوم (راست)

منبع: پرشین وی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه