سنگ مخصوص متولدین آذر ماه

سنگ مخصوص متولدین آذر ماه

مجموعه : انواع طالع بینی
سنگ مخصوص متولدین آذر ماه

سنگ متولدین این ماه فیروزه است. از سنگ فيروزه به عنوان سنگ حامي ياد شده است.

معروف است که در اروپا خلبانان و مهمانداران هواپيما براي ايمني در سفر از سنگ فيروزه استفاده مي کنند.

چون اين سنگ از سقوط جلوگيري مي کند.

فيروزه بر روي عملکرد نادرست کبد اثر مي گذارد و قدرت و سوي چشم را افزايش مي دهد.

فيروزه ضد افسردگي است، نشاط آور مي آورد و التهبات پوستي را فرو مي نشاند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه