طالع بینی جالب نیمکره های مغز

طالع بینی جالب نیمکره های مغز

مجموعه : انواع طالع بینی
طالع بینی جالب نیمکره های مغز

طالع بینی جالب و سرگرم کننده نیمکره های مغز!

 

نیمکره راست مغز:
کسانی که نیمکره راست مغزشون فعالتر است !

– احساساتی هستید.

“- نتیجه گرا و معنا گرا. (تو مو می بینی و من پیچش مو)

– خیال پرداز و رویایی هستید.

– دنبال معناهای پنهان شده در پشت حرفها و استعاره ها هستید.

– امروز و آینده براتون مهمتره، تا گذشته.

– فیلسوف و مذهب گرا هستید.

– منظور طرف و اصل موضوع را رو هوا می زنید/مهم نیست چجوری یا چی داره میگه.

– به یه سری چیزایی مفروض – معیارها و سنتهایی- معتقدید

– مسایل را می فهمید .

– به متافیزیک و دنیای معنوی معتقدید.

– عملگرا هستید و دنبال اصل قضیه (نه ظاهرش).

– خیال پرداز هستید.

– فقط احتمالات را مطرح می کنید،ولی طرح و برنامه دقیق نمی دهید.

– بیشتر کارهای احساساتی و بدون تعمق انجام میدهید.

– از ریسک کردن نمی هراسید.

 

نیم کره چپ مغز:
کسانی که نیمکره چپ مغزشون فعالتر است !

– منطق گرا هستید.

– وسواسی و منظم هستید و جزییات کار براتون مهمتر از نتیجه و چشم انداز است.

– واقع گرا و علمی می اندیشید.

– کلمات و زبان طرف مقابل براتون مهمترند تا معنای حرفهاش.

– همش به امروز و گذشته فکر می کنید.

– تحلیلی و علمگرا هستید.

– درک و فهم حرفها و کلمات دیگران براتون مهمتر از منظور و اصل مطلب است.

– تحقیق و علم براتون مهمتر از دگماتیسم ،اعتقادات و خرافات است.

– مسایل جدید را می پذیرید.

– دنبال علل مادی،واقعی قضایا هستید، نه تحلیل های متافیزیکی و خیالی.

– ظاهر پسند هستید.

– واقع گرا.

-استراتژیست (برنامه ریز) هستید.

-کارها و برنامه ریزی هاتون حساب شده ، عملگرا و واقع بینانه و دقیق است.

– محافظه کار هستید.

 

حالا شما نیمکره راست مغزتان فعال تر است و یا نیمکره چپ مغزتان؟!!!

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه