پيچ پيچ كننده

پيچ پيچ كننده

 پيچ پيچ كننده - تصویر 1به باور من آدمی خود را فقط در آیینه‌ی دیگران و وقایع می‌شناسد. هر اعوجاج و انحنایی نو در این تصویر ارمغانش چیزی جز اضطراب و تشویش نیست.

اضطراب از ناشناخته بودن نزدیک‌ترین به آدمی که همان خود باشد. اضطرابی که جز فراموشی از آن گریزی نیست و انسانی‌ترین راه فراموشی، پناه بردن به خود در گذشته و آینده است.

به این میگن یک متن پیچ پیچ کننده Surprised
پس از خواندن این متن مخاطب در فکری عمیق فرورفته و می گوید واقعا... واقعا... در حالیکه هیجی نفهمیده است  پيچ پيچ كننده - تصویر 3

мебель на заказ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه